Foreningens historie

I april 1942 ble Norsk Antikvarbokhandlerforening etablert etter initiativ fra forlagsbokhandler Jørgen W. Cappelen. Ved starten kunne foreningen ikke opptre offentlig uten tillatelse av de nazistiske myndigheter, så foreningens eksistens ble holdt hemmelig. Enkelte møter ble holdt, men først fra sommeren 1948 kom det fart i sakene med J. W. Cappelen som den første formann.

Foreningens formål er i vedtektene uttrykt i følgende tre punkter:

Foreningens formål er i vedtektene uttrykt i følgende tre punkter:
1. Å virke for antikvarbokhandelens interesse og samhold.
2. Å representere standen i forhandlinger med myndigheter og andre.
3. Å støtte og fremme de enkelte medlemmers berettigede interesser.

Som medlem i Norsk Antikvarbokhandlerforening (NABF) er man også medlem i The International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), en sammenslutning som består av mer enn 20 lands nasjonale foreninger med omkring 2000 medlemmer fra hele verden.

Alle medlemmer av NABF forholder seg i alle forretningsmessige transaksjoner til et sett etiske regler bransjen har satt for seg selv.

For at et firma kan opptas som medlem, må det kunne dokumenteres at dets ledelse har de nødvendige kvalifikasjoner for å drive antikvarbokhandel på en forsvarlig måte. Det kreves minst fem års praksis i faget. Se for øvrig vedtektene. Henvendelser angående medlemskap i foreningen rettes til formann.

Styret pr. 20.03.2019:
Vibeke Ruud, Ruuds Antikvariat (formann)
Arne-Ivar Kjerland, Nynorsk Antikvariat (kasserer)
Kjell Arve Straumsvåg, Kjell Arve Straumsvågs Antikvariat
Harald Brovold, Wangsmo Antikvariat AS

Æresmedlemmer:
Nina Welle
Bjørn Ringstrøm (30.06.1928-09.11.2015)
Vidar R. Wangsmo

Vedtekter
Etiske regler

%d bloggers like this: