Kontaktinformasjon. Litt foreningshistorie.

Norsk Antikvarbokhandlerforening
Postboks 1420 Vika, 0115 Oslo

STYRET PR. 20.03.2017:


Jens K. Haugfoss, Drammen Antikvariat (formann)                                                                                            E-post: bok@drammenantikvariat.no
-
Tlf. 32 83 27 65 - Mob: 475 02 728

Arne-Ivar Kjerland, Nynorsk Antikvariat, Tvedestrand (kasserer)                                                                   Thor Gunnar Næss, Norlis Antikvariat, Oslo                                                                                                      Vibeke Ruud, Ruuds Antikvariat, Oslo

 
Søknader om medlemsskap kan sendes til:
bok@drammenantikvariat.no


Æresmedlemmer:

Nina Welle

 
Bjørn Ringstrøm (30.6.1928 - 9.11.2015)

Foreningens historie

I april 1942 ble Norsk Antikvarbokhandlerforening etablert etter initiativ fra forlagsbokhandler Jørgen W. Cappelen. Ved starten kunne foreningen ikke opptre offentlig uten tillatelse av de nazistiske myndigheter, så foreningens eksistens ble holdt hemmelig. Enkelte møter ble holdt, men først fra sommeren 1948 kom det fart i sakene med J. W. Cappelen som den første formann.

Foreningens formål er i vedtektene uttrykt i følgende tre punkter:
1.
Å virke for antikvarbokhandelens interesse og samhold.
2.
Å representere standen i forhandlinger med myndigheter og andre.
3.
Å støtte og fremme de enkelte medlemmers berettigede interesser.

For at et firma kan opptas som medlem, må det kunne dokumenteres at dets ledelse har de nødvendige kvalifikasjoner for å drive antikvarbokhandel på en forsvarlig måte. Det kreves minst fem års praksis i faget. Se forøvrig vedtektene.

Som medlem i Norsk Antikvarbokhandlerforening (NABF) er man også medlem i The International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), en sammenslutning som består av mer enn 20 lands nasjonale foreninger med omkring 2000 medlemmer fra hele verden.