Nyheter

  • 2016:  7. - 9. oktober: Bokmesse i Litteraturhuset med salg av bøker, kart og prospekter. (Se mer info under Messer eller på facebook).
  • 2015. 9. november: Æresmedlem Bjørn Ringstrøm døde, 87 år gammel. (Nekrolog publiseres uke 48.)
  • 2015. 9. - 11. oktober: Antikvariat 2015. Salgsmesse i Lilleraturhuset i Oslo.
  • 2014. 10. - 12. oktober: Antikvarbokhandlermesse i Litteraturhuset i Oslo.
  • 2014. 2. april: Rolf Warendorph (Norlis Antikvariat) takker for seg etter mange år i styret og Thor Gunnar Næss fra  Norlis Antikvariat innvelges i styret med spesielt ansvar for nye antikvariat.net.
  • 2013. 10. april: Under generalforsamlingen er Pål Sagen og Arne-Ivar Kjerland valgt som nye styremedlemmer.
  • 2010. 22.-23. oktober: Skandinavisk Antikvarbokhandlermesse i Oslo. Se nærmere informasjon under: Messer
  • 2009. 9 .oktober: Under "President's meeting" i ILAB i Wien tas Kina og Russland inn som nye medlemmer. ILAB er vår internasjonale bransjeorganisasjon, hvor Norge har vært med siden starten i 1948. ILAB var en av de første globale interesseorganisjoner som ble etablert etter krigen. Innvelgelsen av Kina og Russland er en videreføring av det internasjonale samarbeidet, og NABF ønsker de nye landene hjertelig velkommen! Dette er en viktig begivenhet for bransjen!
  • 2008. 30. jun: Bjørn Ringstrøm fyller 80 år.  Han er æresmedlem av Norsk Antikvarbokhandlerforening og er fremdeles aktivt med i foreningens arbeide og arrangementer. Vi gratulerer med dagen! 
  • 2008. 7. januar: Norsk Antikvarbokhandlerforening har fått nye hjemmesider.